ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

Έτος 2012 (Αναρτήθηκε την 30/05/2013)

Έτος 2013 (Αναρτήθηκε την 03/06/2014)

Έτος 2014 (Αναρτήθηκε την 10/07/2015)

 

 

 

 

 

 

 

Επωνυμία: ΞΥΔΑΣ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΑΕ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεύθυνση: ΜΠΑΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.51486/72/Β/02/11
ΑΦΜ: 099985080

ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ